Tout sa fi ansent pa dwe fè , bwè oubyen manje lèl ap bay bebe an tete

jodya m vin pale nou de tout sa fi ansent pa dwe fè , bwè oubyen manje lèl ap bay bebe an tete, li bon pou tout fi ki gen pou manman metrize prensip sa yo

tout sa manman ap konsome al jwenn bebe an, e dèfwa sal ap manje konn varye gou lèt la , sa ki konn fè ti bebe an pa vle pran tete an, ann wè kèk bagay ke fanm ansent dwe evite lè yap bay tete:

-fòk fi an repozel ase pou pa antre an simenaj, simenaj anpeche pwodiksyon lèt la

-evite tabak sou tout fòm

– evite alkòl siw swete bwè yon vè diven, oubyen yon koup chanpay fèl aprèw fin bay tete, tann 2 è avan prochen tete an, si son alkòl ki pi fò tann 6 è

-nou konprann byen ke pa pran dwòg, gen fi ki fimen anpil, menm sil ap difisil lèw ap bay tete , evite sa pou byen bebew la, e pou byenw tou

-evite manje twòp chou a zabriko ki ka bay bebe an gaz oubyen vant fè mal

– evite twòp agrim aliman tankou zoranj, sitwon, mandarin etc… yo ka bay bebe an dyare

-pa fè eksè a manje ki rich an fib, tankou fig sou prèktèks ou konstipe, estomak bebe an trè frajil

– pa fè eksè a pèsi, yon ti pèsi ok men eksè an ap nwi pwodiksyon lèt la

– evite twòp zonyon , pwawo, lay , epis , sa ap varye gou lèt la e anpeche bebe an tete

-evite kafeyin, kew pa jwenn selman nan kafe, ou jwenn li nan anpil pwodwi, li byen sa nap met nan bouch nou pou gade sil pa gen kafe

-evite te koz te an gen prensip aktif ladann , e l aji tankou yon medikaman , prensip aktif ki nan te an pa doze

nou konprann ke tout saw ap konsome, gen repèkisyon sou tete wap bay bebe an, el al jwenn li , e sitou pa bliye tout sa nou dekonseye yo bay problèm sitou lè nou pranl an twòp kantite, donk sin ap pran yo pa fè eksè pran yon ti kal tou piti

like & pataje

sin vle plis konsey sante pou ti bebe a timoun yo ,pa neglije al sou paj : clinic pediatric Dr Sanon Mercedes Nathalie

map profite envite nou gad yon video sou : Paran ayisyen repite pou renmen bat timoun ,yo di yo bay manti, e a yon laj timoun nan pa konsyan de reyèl a manti, gen peyi ki pa asepte paran bat timoun , menvite nou dekouvri sak pase an reyalite klike sou lien sa
https://youtu.be/3mnkyoAkRN0
Wap antre dirèk pa bliye abone a chanèl la e aktivive klòch notifikasyon an

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.