💟 KEK RESET AK FET POU KEK MALADI

MEN SA KI BON POU SANTE NOU Resèt pou kis nan ovè : yon ponyen simen kontra ak 3 grenn lay vyolèt, bouyi l chak maten bweh l Resèt pou timoun ki pa gen memwa : yon ponyen fey korosol yon ponyen fèy kafe bouyi ak siwo mye l ba li Resèt pou enfeksyon : yon ponyen fèy ti […]

Twonp bouche

twonp bouche lè nan yon koup pitit la pa janm vini ,lakay nou se fi an yo souvan bay pot chay , poutan aprè 1 an rapò seksyèl san proteje si koup la pa janm anfante fòk tou 2 moun yo ta al wè Dr lakay fi an gen yon ti problèm ki frekan ki […]

Kèk sentom kansè nan tete

mwa sa se mwa kansè yo plis jwenn lakay fanm ayisyèn, chak grenn ayisyèn gen epe sa kap vire sou tèt yo ,donk pataje post sa poul atenn plis fi ,pou wè kijan yo ka fè prevansyon pa bliye gason konn fè kansè tete tou menm si sa ra Menm Jan avèk anpil lot maladi. Kansè […]

KREYE KONT OU EPI UPLOAD MIZIK OU WAP TOU JWENN LENK LAN MENM KOTE A KLIKE KOTE KI AN NWA A

X