Image default
Sante

💟 KEK RESET AK FET POU KEK MALADI

MEN SA KI BON POU SANTE NOU

 1. Resèt pou kis nan ovè : yon ponyen simen kontra ak 3 grenn lay vyolèt, bouyi l chak maten bweh l
 2. Resèt pou timoun ki pa gen memwa : yon ponyen fey korosol yon ponyen fèy kafe bouyi ak siwo mye l ba li
 3. Resèt pou enfeksyon : yon ponyen fèy ti bonm, yon ponyen fèy kalbas kouran, yon ponyen fey pwa kongo, 3 fèy twonpèt sèch, 7 moso bwapen byen gra, yon ti rasin peta, bouyi l bweh l pandan 7 jou
 4. Resèt pou fibwòm : yon wiski, 7 tèt lay vyolèt, yon ponyen fèy simen kontra, yon ti jenjanm anmè, yon ti safran, yon ti siwo myel, pasel nan paswa, epi bweh 3 kiyeh chak maten.
 5. Resèt pou gaz : yon ponyen po lay, 3 fèy aran, 3 moso bwapen, yon ponyen gwo manman bouyi l bwè l pandan 3 jou.
 6. Resèt pou tansyon wo e tansyon ba : fè yon moun moute yon pye lam ak tout yon koute file lap pran yon bò nan lam san l pa keyi l, lap mete l bouyi epi manje lam nan pandan lap bwè dlo lam nann
 7. Resèt pou gwo doulè : yon moso manyòk amè, graje l, mete yon twal blan byen pwòp, pile yon ti sel mete ladann, mete yon glos lwil maskreti, avan moun nan domi marel sou kote ki gen douleh an
 8. Resèt pou timoun ki gen vè : yon ponyen fèy simen kontra, yon ti sene, yon ti koupye, 3 ronn sitron, lè w fin bouyi l mete sik ladann, mete yon ti tk kleren , bay timoun nan bwe l pandan 2 jou
 9. Resèt pou planin natirèl : yon ponyen fèy pèsi ak tout rasin, yon grenn ze peyi, yon grenn miskad, yon grenn maskreti vyolèt pou lan pou 5 ans, mete  5 grenn maskreti vyolèt bouyi l epi bweh l
 10. Resèt pou zye grate : graje yon grenn militon blan avèk yon moso rakèt, yon mòso lalwa, yon ponyen fèy vèvenn ak yon ti kafe anmè, bwase yo ansanm byen, pa jete ma a, epi mare l tankou konprès sou fwontenn ou.
 11. Resèt pou opresyon : 3 grenn ze peyi, 2 kiyè lwil maskreti, 2 kiyè siwo myè l, kraze ze a, mete l ladann epi bwe l
 12. Resèt pou sinezit : yon ponyen fèy mant, yon ponyen fèt lachoy, bouyi l bwè l pandan 7 jou.
 13. Resèt pou fredi : yon ponyen fèy maskreti, 3 moso bwapen, yon ponyen fèy kalbas kouran, yon ponyen ten maron, yon ponyen fèy ti bonm, 3 fèy mango fil ak kòs mango fil la, bouyi l bwè l e fè twalèt deba ou aveh l pandan 5 jou.

Related posts

Leave a Comment